گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر فرانک گلعلی پور

تخصص پزشک متخصص زنان و زايمان
تلفن 01732251116
آدرس گرگان ، خيابان وليعصر ، پاساژ صدرا
درباره پزشک