گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر فرشته اکبری

تخصص پزشک متخصص زنان و زايمان
تلفن 01734421396
آدرس بندرتركمن ، جنب داروخانه ناظری
درباره پزشک