گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر فرشید کمپانی

تخصص پزشک متخصص كليه كودكان
تلفن 01732349678
آدرس گركان ، عدالت 19 ، مجتمع مهرگان
درباره پزشک