گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر لعبت شاهکار

تخصص پزشک فوق تخصصي بيماري هاي ريه كودكان
تلفن 01732328134
آدرس گرگان ، عدالت 22 ، مجتمع سرو
درباره پزشک