گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر لیلا کاشانی

تخصص پزشک متخصص اعصاب و روان
تلفن 01732320372
آدرس گركان ، عدالت 11
درباره پزشک