گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر محمدعلی اسکندری

تخصص پزشک عمومی
تلفن 01732226460
آدرس گرگان ، خيابان وليعصر ، پاساژ صدرا
درباره پزشک