گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر محمدمهدی کردجزی

تخصص پزشک متخصص داخلی
تلفن 01732220305
آدرس گرگان ، بين عدالت 3 و 4
درباره پزشک