گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر محمد حسین تازیکی بالاجلینی

تخصص پزشک متخصص گوش و حلق و بيني
تلفن 01732235985
آدرس گرگان ، عدالت 13
درباره پزشک