گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر محمد ردائی

تخصص پزشک متخصص چشم
تلفن
آدرس گرگان-عدالت 11
درباره پزشک