گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر محمد رضا مزیدی شرف آبادی

تخصص پزشک متخصص جراح عمومي
تلفن 01732238233
آدرس گرگان ، خيابان وليعصر ، روبروي مسجد امير
درباره پزشک