گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر محمد علی رمضانی

تخصص پزشک متخصص قلب و عروق
تلفن 01732233388
آدرس گرگان ، عدالت 13 پاساژ سينا
درباره پزشک