گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر محمد علی صدر بزاز

تخصص پزشک متخصص راديوتراپي
تلفن
آدرس
درباره پزشک