گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر محمد کلانتری

تخصص پزشک متخصص اورتوپدي
تلفن 01732321575
آدرس گرگان ، عدالت 13
درباره پزشک