گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر محمود آقا محمدی

تخصص پزشک پزشك عمومي
تلفن 01732324071
آدرس گرگان ، بيمارستان مسعود
درباره پزشک