گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر مرسده کیاء

تخصص پزشک متخصص زنان و زايمان
تلفن 01732328538
آدرس گرگان ، عدالت 21 ، مجتمع افق
درباره پزشک