گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر معصومه اسلامی

تخصص پزشک متخصص گوش و حلق و بيني
تلفن 01732322150
آدرس گرگان ، عدالت 7
درباره پزشک