گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر منصوره ابن الشریعه

تخصص پزشک متخصص اطفال
تلفن 01732241647
آدرس گرگان ، بيمارستان حكيم جرجاني
درباره پزشک