گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر مهرداد کریمی

تخصص پزشک متخصص چشم
تلفن 01732536977
آدرس گرگان ، پاساژ زرتشت
درباره پزشک