گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر میترا گواهی ترشیز

تخصص پزشک متخصص زنان و زايمان
تلفن 01732352758
آدرس گرگان ، عدالت 22 ، مجتمع كسري
درباره پزشک