گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر نورا بیگدلی

تخصص پزشک متخصص جراح كودكان
تلفن 01732354469
آدرس گرگان ، عدالت 19 ، مجتمع مهرگان
درباره پزشک