گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر نیکنام باقری

تخصص پزشک متخصص بيهوشی
تلفن 01732324071
آدرس گرگان ، بيمارستان مسعود
درباره پزشک