گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر نگار برومند

تخصص پزشک متخصص چشم
تلفن 01732355520
آدرس گرگان ، عدالت 22 ، مجتمع كسري
درباره پزشک