گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر هادی فلاحتی رباطی

تخصص پزشک متخصص كليه و جاري ادراري
تلفن 01732320217
آدرس گرگان ، عدالت 23
درباره پزشک