گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر وحید ناعمی

تخصص پزشک متخصص جراحي دهان و صورت
تلفن
آدرس گرگان-سه راه گلشهر
درباره پزشک