گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر پریا بوستانی فرکوش

تخصص پزشک متخصص زنان و زايمان
تلفن 01732327789
آدرس گرگان-وليعصر دادگاه انقلاب
درباره پزشک