گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

مریم عامل ذبیحی

تخصص پزشک متخصص زنان و زايمان
تلفن 01732329028
آدرس گرگان ، عدالت 21
درباره پزشک