گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

شرایط پذیرش درمانگاه

۱۳ شهریور ۱۴۰۰

شروع به کار دستگاه نوبت دهی درمانگاه ساعت ۷ صبح می باشد؛ بیماران پس از دریافت نوبت درمانگاه مورد نظر منتظر فراخوان پذیرش می مانند.

نحوه پذیرش سرپائی درمانگاه های صبح:

۱. دستگاه نوبت دهی درمانگاه از ساعت ۷ صبح فعال می باشد.
۲. متصدی اطلاعات به ترتیب حضور مراجعین در بیمارستان شماره درمانگاه مورد نظر را تحویل می دهد.
۳. بیماران پس از دریافت شماره درمانگاه موردنظر منتظر فراخوان پذیرشگر می مانند.
۴. پذیرش گر بیمار را به صورت سیستمی پذیرش نموده و در صورت لزوم تشکیل پرونده سرپائی داده می شود.
۵. بیمار به صندوق مراجعه و پس از پرداخت قبض به درمانگاه مورد نظر هدایت می شود.

مدارک لازم جهت پذیرش درمانگاه:

۱.کارت شناسائی معتبر یا کارت ملی
۲.دفترچه بیمه.

برنامه پزشکان متخصص درمانگاه

پزشک تخصص شنبه یکشنیه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
حاجی محمد ساتلقی ارتوپدی ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
سیدحسن حسینی خواه گوش و حلق و بینی ۱۴:۰۰-۱۷:۰۰
جمشید شیخ اطفال ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
زهرا ذبیحی زنان و زایمان ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
معصومه میرروشندل زنان و زایمان ۱۷:۰۰-۱۸:۰۰
فاطمه اصغری قاجار زنان و زایمان ۱۳:۰۰-۱۴:۰۰
شهاب رفعتی داخلی ۱۳:۳۰-۱۴:۳۰
میترا شیخ ابراهیمی تغذیه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰