گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

راهنمای نحوه پذیرش بیماران بستری

۱۳ شهریور ۱۴۰۰

راهنمای نحوه پذیرش بیماران بستری

 • ارائه دستور بستری از طرف پزشک معالج به و احد پذیرش
 • ارائه کارت ملی، شناسنامه، دفترچه بیمه و معرفی نامه بیمه تکمیلی
 • مراجعه بیمار یا همراه بیمار با در دست داشتن دستور بستری و برگ تأیید مالی به واحد ترخیص جهت تأییدیه مالی
 • مراجعه بیمار به بخش پس از انجام هماهنگی های لازم با بخش های مربوطه (این امر توسط متصدیان پذیرش انجام می پذیرد)

مدارک لازم جهت بستری بیمار

 • ارائه دستور بستری از طرف پزشک معالج به واحد پذیرش
 • ارائه کارت ملی، شناسنامه و دفترچه بیمه
 • در پذیرش بانوان جهت جراحی های زنان و زایمان حضور همسر به همراه شناسنامه
 • در پذیرش کودکان حضور قیم قانونی به همراه شناسنامه
 • ارائه معرفی نامه بیمه تکمیلی ترجیحا در زمان پذیرش و یا نهایتا تا ۱۲ ساعت پس از زمان بستری بیمار
 • در موارد اورژانس در صورت عدم  ارائه کارت شناسایی معتبر به هنگام پذیرش مربوط به بیمار ،تحویل آن حداکثر تا ۱۲ساعت پس از بستری

اطلاعات ضروری پذیرش بیمار

 • پس از تخصیص تخت و فرآیند پذیرش و تایید مالی ، بیمار به همراه بیماربر به بخش مربوطه منتقل می گردد.
 • ضروری می باشد اطلاعات مندرج در برگه پذیرش و دستبند شناسایی بیمار توسط بیمار یا همراه وی به منظور تایید صحت اطلاعات مندرج کنترل شود.
 • پذیرش بیمار به صورت شبانه روزی در قسمت پذیرش بستری (لابی /طبقه همکف) صورت می گیرد.
 • حضور همراه بر بالین بیمار در صورت تایید پزشک معالج  ،بخش و صدور کارت همراه امکان پذیر  می باشد.
 • میزان مبالغی که پس از پذیرش از بیمار اخذ می گردد فقط پیش پرداخت است و میزان کامل هزینه ها که شامل(حق الزحمه پزشکان و هزینه بیمارستان) توسط واحد ترخیص اعلام  می گردد.
 • ورود افراد کمتر از ۱۲ سال  به بخش بستری در ساعات ملاقات ممنوع است.